Coatreno Sp. z o.o. tworzy zespół pracowników specjalizujących się w branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem branży renowacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W skład zespołu wchodzą eksperci posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, zdobyte podczas realizacji prac związanych z renowacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu różnorodnych metod, w tym bezwykopowych.

dr inż. Tomasz Pawlak

Absolwent studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej, w 2010 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne płyt uwzględniające czynniki korozyjne, technologiczne i eksploatacyjne”. Autor i współautor licznych publikacji naukowo-technicznych od 2003 roku. Prowadzi badania naukowe, które obejmują zjawiska korozyjne zachodzące w konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych, a także sposobów ich renowacji. Nadzorował i opracowywał technologie renowacyjne oraz wykonywał zadania polegające na modernizacji rurociągów metodami bezwykopowymi, jak również elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w całej Polsce. Jest autorem oraz współautorem ekspertyz technicznych i naukowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urzędów miast i gmin.

Ponadto firma zatrudnia specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem
w pracach renowacyjnych z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.