Metoda „Crawler” natrysku odśrodkowego stosowana jest do rurociągów ze stali, żeliwa, betonu, tworzyw sztucznych służących do przesyłu:

  • wody pitnej
  • wód technologicznych
  • kanalizacji
  • gazu
  • w przemyśle petrochemicznym
  • w przemyśle chemicznym i spożywczym

Za pomocą Crawlera wykonać można również pionowe elementy infrastruktury
podziemnej i naziemnej takich jak studnie i komory żelbetowe.