Aktualnie zakres produktów służących do naprawy i ochrony infrastruktury wodno-ściekowej zdominowany jest przez epoksydy, poliestry, poliuretany i polimoczniki. W odpowiedzi na zmieniające się wymagania ochrony środowiska, zdrowia i wydajności produkty te podlegają nieustannemu rozwojowi, wymagają systematyki pracy. Najbardziej pożądane są systemy szybkiego-utwardzania (od kilku sekund do kilku minut), co pozwala na zastosowanie ich w wielu przypadkach, w których zachodzi potrzeba szybkiego wykonania robót. Najbardziej wszechstronną z podanych powyżej jest metoda oparta o mieszanie komponentów w pistolecie natryskowym materiału o nazwie polimocznik przy użyciu pomp wysokiego ciśnienia. Producenci Chemii oferują obecnie pełne spektrum czasów utwardzania i właściwości fizycznych polimocznika.

Dzięki eliminacji rozpuszczalników i VOC (związków lotnych), produkty te są łatwiejsze do wykorzystywania w pracy niż te oparte o tradycyjne substancje. Trudna wciąż jest praca przy wykorzystaniu ręcznego natrysku, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Jeśli wziąć pod uwagę błąd ludzki, zmęczenie i ograniczenia sprzętowe, jednolite wykonanie powłoki jest niełatwe do osiągnięcia.

Po 20 latach stosowania i doświadczenia w sprzedaży wysokiej jakości powłok, założyciel amerykańskiej firmy, współpracując z grupą inżynierów i automatyków oraz przy współpracy z naszą firmą stworzył orbitalne, zdalnie sterowane urządzenie do instalacji polimocznika w rurociągach wykonanych z różnego typu materiału.

W roku 2000, ze szczególnym uwzględnieniem rynku renowacji i ochrony infrastruktury, rozpoczęto testowanie prototypowe zrobotyzowanego systemu natryskowego polimocznika wewnątrz rurociągów. Po kilku latach modyfikacji i badań w terenie, przy różnych zastosowaniach, system rozwinął się do tego stopnia, że obecnie jest najbardziej uniwersalnym i skutecznym narzędziem służącym do natrysku rurociągów dostępnym na rynku.

Opatentowana technologia wyznacza nowy standard bezpiecznego i szybkiego wykonania trwałej i spójnej powłoki wewnątrz rurociągu.

Opracowana technologia zapewnia szczelność, gładkość powierzchni oraz dużą elastyczność. Dodatkową jej zaletą jest jego bardzo dobra odporność na ścieranie. Poprzez natrysk grubszej powłoki wzmacnia konstrukcję rurociągu, budując tak zwaną rurę w rurze. Producenci materiału gwarantują 50-letnią żywotność materiału, co sprawia, że polimocznik jest bezkonkurencyjny na rynku.

Poprzez zastosowanie technologii centrowania położenia głowicy natryskowej możemy wykonać powłokę dla rur o średnicy od 450 mm do 1200 mm.

Poprzez kontrolę prędkości jazdy maszyny oraz stałą wydajność głowicy natryskowej możemy w prosty sposób zadać urządzeniu pożądaną grubość warstwy natryskowej. W ten sposób nakładana membrana sprawia, że mamy do czynienia z jednolitą powłoką na całej długości rurociągu.

Maszyna może być wykorzystywana również do renowacji studni, w której zainstalowana głowica na pionowej wciągarce powoduje jednolity natrysk na powierzchniach ścian studni bez konieczności wykorzystania czynnika ludzkiego (pracownika wewnątrz studni).

Nasza najnowsza konstrukcja umożliwia zastosowanie wszystkich istniejących
materiałów polimocznikowych, hybrydowych i poliuretanowych w różnych gałęziach przemysłu.

Zastosowanie

Metoda „Crawler” natrysku odśrodkowego stosowana jest do rurociągów ze stali, żeliwa, betonu, tworzyw sztucznych służących do przesyłu:

 • wody pitnej
 • wód technologicznych
 • kanalizacji
 • gazu
 • w przemyśle petrochemicznym
 • w przemyśle chemicznym i spożywczym

Opis materiału

Do renowacji i modernizacji studzienek kanalizacyjnych i pompowni ścieków stosujemy materiał o poniższych parametrach:

 • twardość Shore’a 75-80D,
 • wytrzymałość na ściskanie 38MPa,
 • wydłużenie przy zerwaniu 7%,
 • moduł Younga 1350MPa,
 • odporność temperaturowa 75st.C,
 • moduł przy zginaniu 1900MPa,
 • odporność chemiczna powłoki po 28 dniach działania 20% roztworu kwasu siarkowego potwierdzona badaniami ITB.

Za pomocą Crawlera wykonać można również pionowe elementy infrastruktury
podziemnej i naziemnej takich jak studnie i komory żelbetowe.