Sprawna infrastruktura wodno-kanalizacyjna stanowi jeden z wyznaczników rozwoju gospodarczego oraz standardu życia całego społeczeństwa. Wyzwania stojące przed dostawcami wody i odbiorcami ścieków to z jednej strony wciąż rosnące zapotrzebowanie na czystą wodę, a z drugiej starzejące się sieci, które są coraz mniej wydajne, a w niektórych przypadkach niezdolne do zaspokojenia nawet obecnych potrzeb.

Modernizacja sieci służy nie tylko zwiększeniu niezawodności działania rurociągów, wyeliminowaniu zjawiska wtórnego zanieczyszczenia wody czy ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, ale także uzyskaniu lepszej jakości wody pitnej i lepszego bezawaryjnego odbioru ścieków.

W celu zmniejszenia uciążliwości oraz usprawnienia prowadzenia prac modernizacyjnych i renowacyjnych firma Coatreno Sp. z o.o. wprowadziła na rynek innowacyjną technologię renowacji rurociągów polegającą na w pełni zautomatyzowanej metodzie natrysku polimocznika (POLYUREA), który stanowi jeden z najbardziej nowoczesnych materiałów służących do ochrony konstrukcji nie tylko w branży wodno-kanalizacyjnej, ale i w budownictwie oraz wielu innych gałęziach przemysłu. Stosowanie technologii opartej na polimoczniku w znacznym stopniu usprawnia proces renowacji, przede wszystkim dzięki znacznemu skróceniu czasu jego utwardzania (na poziomie nawet kilku sekund). Ponadto wśród zalet stosowanego przez Coatreno Sp. z o.o. materiału należy wskazać jego dużą odporność chemiczną, odporność na ścieranie, odporność temperaturową oraz odporność na uderzenia, a także możliwość przenoszenia obciążeń poprzez dużą rozciągliwość, która sięga w niektórych przypadkach nawet do 2000%. Wymienione właściwości pozwalają materiałowi „pracować” wraz z konstrukcją.